ביקור מקצועי בחיל האויר 23.6.2015

מזמינים את המנכ"לים, סמנכ"לי תפעול, סמנכ''לי שרשרת אספקה, מנהלי רכש, חומר, תכנןון, מנהלי לוגיסטיקה, מנהלי שרשרת אספקה , מנהלי כספים ומנהלי פרויקטים

לביקור מקצועי בחיל האוויר

מועד המפגש בתאריך:23.6.2015 בין השעות 8:45-14:00

ייערך בבסיס פלמחים

ניפגש בשער הצפוני של הבסיס – בסמוך לקיבוץ פלמחים בשעה 8:45 – ימתין לכם אוטובוס שיכניס את המשתתפים לבסיס, חנייה חופשית בכניסה לבסיס לפני הש.ג .

להלן סדר המפגש:

שעה

נושא

מרצה

8:45-9:00

הגעה לשער הבסיס והסעה להתכנסות

 

9:00-9:30

התכנסות וארוחת בוקר

 

9:30-10:00

מבנה המערך הטכני ואתגרים בלוגיסטיקה בחיל האויר

ראש ענף תוה"ל – סא"ל ערן ינקו

10:00-10:20

אתגרים בניהול טייסת תחזוקה

מפקד טייסת תחזוקה – סא"ל שמואל סביש

10:20-10:30

הפסקת קפה

 

10:30-11:00

מתכנון למימוש ובקרה- מודלי התכנון בחיל האוויר

סרן מיכל עיני

11:00-11:20

סיכום ראש מחלקת תכנון איכות ומשאבים

אל"מ אבי רג'ואן

11:20-11:40

הפסקה

 

11:40-12:30

סיור בינ"ט- יחידת ניסוי טילים

 

12:30-13:20

סיור בחרב מגן- יחידת החץ

 

13:30

ארוחת צהריים קלה